Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Zápis z veřejného setkání ZMČ Brno-Ořešín a obyvatel Ořešína konaného dne 5.4.2017 v 18,00 hod. v restauraci U Pelikána, Klimešova 27, Brno-Ořešín | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele

Zápis z veřejného setkání ZMČ Brno-Ořešín a obyvatel Ořešína konaného dne 5.4.2017 v 18,00 hod. v restauraci U Pelikána, Klimešova 27, Brno-Ořešín

Vydáno: 24.04.2017

Přítomni členové ZMČ: Mgr. Jan Levíček, Ing. Jiří Havíř, Ing. Leoš Kozohorský, Bc. Libuše Pazderková, MVDr. Vít Suchý, Ing. František Foret, CSc. a cca 50 obyvatel Ořešína

Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová, omluven: zastupitel: Stanislav Piják

Hosté: místostarosta MČ Řečkovice a Mokrá Hora Ing. René Černý, MMB OD koncepce dopravy

Ing. Zdeňka Šamánková, MMB OÚPR Ing. Petr Matoušek

Program: Projednání návrhu Ing. Jiřího Havíře na nové přístupové cesty do Ořešína 

Jednání zahájil starosta Mgr. Levíček, který přivítal občany Ořešína a hosty. V krátkosti shrnul dnešní situaci. V ÚP z roku 1994 jsou zakresleny rozvojové plochy (plochy, kde je možné stavět) a k těmto plochám jsou navrženy páteřní komunikace.

Informoval, že Ing. Havíř na jednání ZMČ předložil návrh, který by po kladném projednání v ZMČ byl podkladem pro změnu ÚP. ZMČ rozhodlo, že se jedná o tak závažnou věc, že je nutné ji projednat s občany.

Po tomto úvodu starosta předal slovo panu Havířovi, který představil svůj návrh možného vedení komunikací a zpřístupnění nových ploch pro budoucí výstavbu. Zastupitel Ing. Jiří Havíř velmi podrobně popsal téma "Komunikace v MČ Brno-Ořešín" a jeho návrh vedení nové přístupové komunikace do Ořešína. Návrh je k nahlédnutí na ÚMČ a je přílohou č. 1.

Starosta Levíček poté přečetl stanovisko OŽP MMB, zaslané panem Mgr. Martinem Vaněčkem (příloha č. 2) a udělil slovo pozvaným hostům.

Ing. Šamánková sdělila, že o tomto řešení se již v minulosti diskutovalo. Propojení na Útěchov je vyloučené z důvodu ochrany přírody a pro MMB je takový návrh neprojednatelný. Zpřístupnění lokalit Nivky a Písky bylo prověřeno již v roce 1994 a proto bylo se souhlasem tehdejšího vedení ZMČ Brno-Ořešína zapracováno do ÚP.

Místostarosta Řečkovic Ing. Černý se kategoricky postavil proti dalšímu nárůstu dopravy na Mokré Hoře (ulice Gromešova, Jandáskova a Tumaňanova) v důsledku nové výstavby na Ořešíně a Jehnicích. Vyjádřil se pro cestu přes Útěchov. S tímto návrhem v průběhu diskuse souhlasili další dva občané.

Dále vystoupili občané:

Namítli, že návrh pana Havíře vůbec nerespektuje vlastnické vztahy. Že předložený návrh s majiteli pozemků tento návrh nikdo neprojednal a že s ním zásadně nesouhlasí.

Namítli, že by došlo ke zničení VKP.

Další občané kladli otázky, kdo vlastně stojí o nové komunikace dle návrhu pana Havíře.

Zástupce developera z Nivek a Písku paní Horká návrh uvítala s odůvodněním, že v té lokalitě již nainvestovali značné peníze a že tento návrh jim dává smysl.

Padl i návrh na převedení rozvojových ploch zpět na pole. Na to reagovala Ing. Šamánková, která poukázala na to, že tento krok není legislativně možný, neboť poškození investoři by požadovali kompenzace po městě Brně.

Za majitele pozemků vystoupil občan, který namítl, že ti, kteří na Ořešíně nevlastní ani metr by neměli rozhodovat o tom, jak majitelé své pozemky využijí.

Starosta vznesl otázku, kdo z přítomných by si vlastně přál, aby se Ořešín rozvíjel dle návrhu pana Havíře. Pro tento návrh nebyl nikdo z přítomných.

V 19.10 hod. starosta Levíček poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil.

Zapsal: Mgr. Jan Levíček, starosta MČ Brno-Ořešín


Zpět na přehled aktualit