Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Aktuality z Ořešína | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele
Jak se zachovat při výpadku el. proudu?

Aktuality z Ořešína

14.05.2024
Nabídka pracovní pozice na Centrální stavební úřad Brno

29.04.2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2024

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně, náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 30.05.2024
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj 
ve dnech Po, St od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

22.12.2023
Video - Předvánoční setkání u radnice 17.12.2023
15.09.2023

celé znění "Strategické studie územního rozvoje MČ Brno–Ořešín" - Úřední deska - Stavební úřad

Celý článek >
01.09.2023

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa

Celý článek >
01.08.2023
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro naše hasiče v roce 2023

07.07.2023
Video - Slavnosti ořešínského léta 2023
20.06.2023
Výzva k podání připomínek ke Strategické studii územního rozvoje MČ Brno-Ořešín do 30.06.2023 (podklad pro nový ÚP) na ÚMČ na e-mail tajemnik@oresin.brno.cz

- pište svoje připomínky do 30.06.2023 na e-mail: tajemnik@oresin.brno.cz  (budou zapracovány do podkladů pro nový územní plán) odkaz na pdf

https://www.brno-oresin.cz/dokumenty/Prezentace_Oresin_19_06_2023_QRZVQVTZYP.pdf

12.06.2023
Veřejná schůze - pondělí 19.06.2023 v 18,00 hod. v restauraci U Pelikána -„Strategická studie územního rozvoje MČ Brno-Ořešín“

Pan starosta MČ Brno-Ořešín svolává veřejnou schůzi občanů na pondělí 19.6.2023 v 18,00 hod. do restaurace U Pelikána, Klimešova 27. Bod jednání "Strategická studie územního rozvoje MČ Brno-Ořešín“ (uvede Ing. arch. J. Fixel)

16.05.2023
Upozornění k napouštění vodní nádrže v Rakovcích:

Přestože práce na vodní nádrži v Rakovcích stále probíhají, dneškem 16.5.2023 započalo pomalé napouštění rybníka, aby se hráz postupně nasála vodou a pak dobře těsnila. Zastavení odtoku také umožni realizovat práce za vypouštěcím objektem.

04.11.2022
Výzva občanům - zájemcům o práci ve Výboru pro otázky stavební a ŽP

Vážení občané Ořešína, chcete působit ve Výboru pro otázky stavební a životního prostředí pro období let 2022–2026? Hlaste se na e-mailu tajemnik@oresin.brno.cz či tel. 725914712. Děkujeme.

25.10.2022

Vážení spoluobčané, milí sousedé, na včerejším ustavujícím zasedání ZMČ Brno-Ořešín bylo zvoleno vedeni obce ve složení:

Celý článek >
15.07.2022
Údržba zarostlých pozemků

Pro zachování dobrých sousedských vztahů upozorňujeme na povinnost vlastníků provádět na svých pozemcích alespoň základní údržbu (2x ročně pokosit vzrostlou trávu a plevel). Pokud jste vlastníky pozemků, kde pokos dosud proveden nebyl, zajistěte nápravu - vyhnete se možné pokutě. Děkujeme.

29.05.2022

Co byste o územním plánu měli vědět, ale KAM vám to neřekl.

Celý článek >
24.06.2021

Doplnění Ing. Rejmanovou - ZMČ Brno-Ořešín na 11. zasedání 16.06.2021 odsouhlasilo v bodě 6. tyto připomínky k návrhu ÚP – druhé veřejné projednání.Odesláno:MMB OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Celý článek >
24.06.2021

ZMČ Brno-Ořešín na 11. zasedání 16.06. 2021 odsouhlasilo v bodě 6. tyto připomínky k návrhu územního plánu – druhé veřejné projednání:Adresát: MMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Celý článek >
17.05.2021

Pan starosta MČ Brno-Ořešín svolává veřejnou schůzi občanů na středu 16.6.2021 v 18,00 hod. do Restaurace u Pelikána, Klimešova 27.

Celý článek >
14.05.2021

Upravený Návrh územního plánu je výsledným řešením koncepce rozvoje města. Původní návrh již byl upraven na základě vyhodnocení výsledků veřejných projednání konaných v červnu roku 2020...

Celý článek >
05.05.2021

Příprava nového brněnského územního plánu pokračuje do další fáze. Veřejnost teď bude mít možnost seznámit se s upraveným návrhem. Návrh bude zveřejněn v květnu, opakované veřejné projednání se bude konat v červnu. Veškeré informace a termíny budou s předstihem vyvěšeny na úředních deskách magistrátu města a městských částí a na Portálu územního plánování města Brna (www.upmb.brno.cz).

Celý článek >
22.03.2021

Seznamte se s návrhem na úpravu naší návsi, která by se konečně mohla změnit v hezké místo. Studii najdete také na našem Facebooku.

   

 

Celý článek >
26.02.2021

Otevřený dopis vedení MČ Brno Ořešín vyjadřující znechucení nad manipulacemi a nepravdami obsaženými v otevřeném dopise ze dne 15.02. 2021...

Celý článek >
22.02.2021

Otevřený dopis veřejnosti vyjadřující nesouhlas s rozšiřováním ploch k zástavbě v Návrhu Územního plánu města Brna v Jehnicích a Ořešíně (2021)

Celý článek >
12.02.2021

Třídit odpad má smysl a město se pro to snaží dělat maximum. Postupnou instalací podzemních kontejnerů nahrazujeme ne zcela esteticky i hygienicky řešená stání barevných kontejnerů. Podzemní kontejnery nacházejí uplatnění zejména v populačně zahuštěných oblastech nebo naopak v místech historicky cenných lokalit.

Celý článek >
05.02.2021
Obnovení rybníčku v Rakovcích

Vážení spoluobčané, jak jste byli informováni v Horusu, naše městská část ve spolupráci s TJ Sokol Ořešín chystá rekonstrukci rybníku v Rakovcích. Seznamte se s prvním návrhem řešení; za vaše doplňující podněty a nápady budeme velmi vděčni. Vaši zastupitelé

 

07.12.2020

Vážení spoluobčané, v příloze naleznete zpracovanou územní studii na lokalitu Pluháčkova – Drozdí, kterou najdete v návrhu nového Územního plánu města Brna označenou jako Or-1. Územní studii financovala městská část Brno-Ořešín, zpracoval ji pan Ing. arch. Fixel, pořizoval ji Odbor územního plánování Magistrátu města Brna, a to ve spolupráci s Kanceláři architekta města.

Celý článek >
22.06.2020

- ze 7. ZMČ 20.5.2020 MČ Brno-Ořešín předloží Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Připomínky občanů předložte do 26.6.2020. Děkujeme.

Celý článek >
05.05.2020

Vysílat se bude živě ve čtvrtek 14. května od 17 hodin na Facebooku Kanceláře architekta města Brna.

Celý článek >
22.04.2020

Spustili jsme užitečnou aplikaci "Česká Obec" pro Vaši rychlou informovanost o dění v MČ Brno-Ořešín - důležité zprávy, uzavírky, poruchy, povinnosti plateb aj. Aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo nebo iPhone) spustit a vyhledat „Brno-Ořešín“. Automaticky Vám budou chodit upozornění a info přímo do oznamovací lišty telefonu. Aplikaci stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store

Celý článek >
15.04.2020

Jak se bude v příštích letech rozvíjet Brno? Kde bude možné stavět nové ulice a čtvrti, silnice nebo tramvajové tratě? Nejen tato témata osvětlí odborníci z kanceláře městského architekta, kteří představí návrh nového územního plánu. 

Celý článek >
02.03.2020

Zveme vás ve čtvrtek 23. dubna v 18 hodin do Společenského centra Sýpka na setkání k novému územnímu plánu.

Jak se bude v příštích letech rozvíjet Brno? V čem pomůže nový územní plán vaší městské části? Kde bude možné stavět nové byty? A jak se posílí doprava? Přijďte se zeptat na vše, cvás zajímá.

Celý článek >
15.03.2019
Pro případ výpadku elektřiny

kontakt na eon poruchy - 800225577
https://www.eon.cz/o-nas/kontakty/podpora 

28.01.2015
Zrušení "Aktualizace ÚPmB"
Na úřední desce v sekci Stavební úřad najdete informace o poslední změně v brněnském územním plánu. 
ARCHIV AKTUALIT