Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Plán zimní údržby od 1.11.2023 do 31.3.2024 v MČ Brno-Ořešín | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele

Plán zimní údržby od 1.11.2023 do 31.3.2024 v MČ Brno-Ořešín

Vydáno: 27.10.2023

Plán zimní údržby místních komunikací – listopad 2023 až březen 2024 v MČ Brno-Ořešín

Zimním obdobím se rozumí doba od 1.11.2023 do 31.3.2024.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je pro zimní údržbu na území k.ú. Ořešín stanoven následující plán zimní údržby.

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit na těchto komunikacích zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

ORGANIZACE SLUŽBY

Na zimní údržbě se v MČ Brno-Ořešín podílí firma SLUŽBY MINKS s.r.o., Terezy Novákové 64,621 00 Brno-Řečkovice, IČO: 29361796.

V mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínkách se zapojuje údržbář obce, zajišťuje posyp a odklízení sněhu v kritických místech ulic a komunikací v čase 8-12 hod.

Hlášení o stavu komunikací vyhlašuje starosta, tajemník obce a informuje SMS zprávou vedoucího týmu firmy SLUŽBY MINKS s.r.o.

Zimní údržba: Práce zahrnují odstranění sněhové pokrývky, posyp štěrkem (štěrkodrť), místních a obslužných komunikací zejména:

  • zajištění zimní pohotovosti a zimní údržby místních a obslužných komunikací
  • odhrnutí čerstvé sněhové pokrývky, pokud tato dosahuje v průměru více jak 3 cm.
  • odstranění neschůdnosti a nesjízdnosti posypovým materiálem zhotovitele

POSYPOVÉ MATERIÁLY

štěrk, štěrkodrť, písek, sůl – pouze v nutných případech

posyp na technikou nedostupných místech je prováděn ručně

POŘADÍ DŮLEŽITOSTI ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Zimní údržba na k.ú. Ořešín se provádí v rozsahu ulic v pořadí důležitosti:

  1. ulice Klimešova od smyčky MHD směrem k hasičské zbrojnici až po vodojem včetně a cesty k Ranchi „Ch“ Ořešín, Drozdí, ulice Ronovská, ulice Odlehlá, ulice Šikmá, ulice Příhon
  2. ulice Tihůvka, ulice U Zvoničky, ulice Jasná, ulice Na Buble.

ZPŮSOB ÚDRŽBY

Údržba se provádí plužením a v případě nutnosti následným posypem. Chodníky se uklízí ručním odklizením sněhu, popř. posypem. V případě překážky na vozovce, která brání údržbě, např. odstavené vozidlo, se zapíše do deníku zimní údržby. Škoda způsobená znemožněním úklidu přechází na viníka.

Kontrolu jsou oprávněni provádět starosta a místostarosta MČ Brno-Ořešín.

Kontaktní telefon – zimní údržba 1.11.2023 do 31.3.2024:

Mgr. Levíček 602 513 596 a Ing. Vlasta Kalinová 725 914 712      

V Brně 27.10.2023


Zpět na přehled aktualit