Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Klub maminek Ořešín - Provozní řád | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele

Klub maminek Ořešín - Provozní řád

Provozní doba v Klubu maminek Ořešín
úterý 9.30-12.00 a 15.00-18.00 hodin

Provozní řád v Klubu maminek Ořešín
 1. Klub maminek Ořešín je organizací bez právní subjektivity, zaštítěnou ÚMČ Brno-Ořešín. Zodpovědnými osobami za chod klubu jsou Gabriela Peringerová a Šárka Hrubá.

 2. Klub maminek Ořešín si klade za cíl podporovat a rozvíjet zdravé citové a sociální vztahy mezi dětmi a rodiči. Je zařízení sloužící k vzájemnému setkávání maminek a dětí předškolního věku, které nechtějí zůstávat jen doma, ale chtějí žít v kontaktu s okolním světem. Maminkám nabízí možnost užitečně a příjemně prožívat mateřskou dovolenou, navázat nová přátelství, získávat nové zkušeností a pohledy na výchovu, nové nápady a inspiraci. Děti - pod dohledem svých maminek - získávají první zkušenosti před vstupem do školky, případně školy, navazují nové kontakty, zvykají si na dětský kolektiv.

 3. Děti mohou přicházet do Klubu maminek Ořešín pouze v doprovodu dospělé osoby. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v KM Ořešín.

 4. Každý návštěvník KM Ořešín (maminka, tatínek, babička aj.) se zapíše celým jménem a příjmením do návštěvní knihy a zaplatí pracovnici MC vstupné 30,- Kč. Vstupné platí na jeden den, tedy dopoledne i odpoledne.

 5. Každý nový návštěvník podepíše, že byl seznámen s "Provozním řádem“ Klubu maminek Ořešín.

 6. V KM Ořešín je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

 7. Vstup do prostor KM Ořešín je možný pouze v přezůvkách či ponožkách. Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku. Kočárky odkládejte v šatně tomu určené.

 8. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá KM Ořešín zodpovědnost za vzniklou škodu.

 9. Do KM Ořešín mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhajícím onemocněním včetně průjmu apod. a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. Maminky, buďte rozumné a nevoďte do klubu děti ani při pouhém podezření na začínající nemoc!

 10. Do KM Ořešín mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém nebo páchnoucím ošacení.

 11. Jídlo a pití se může konzumovat pouze v k tomu vyhrazeném prostoru – u stolů. Do hracího prostoru je přísně zakázáno nosit jídlo i pití – zákaz platí pro děti i rodiče.

 12. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také všechno uklidí. Úklidové prostředky jsou k dispozici - na požádání je vydá pracovník KM. Nenechávejte ležet jídlo a pití na stolech.

 13. Návštěvníkům KM Ořešín nabízíme možnost občerstvení zdarma – pracovníci KM Vám ochotně uvaří čaj nebo kávu. Občerstvení ve formě pití a sušenek pro děti lze zakoupit u pracovníků KM Ořešín.

 14. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.) a bez dozoru.

 15. Každý rodič dbá o čistotu rukou svého dítěte.

 16. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na dětském WC je k dispozici nočník. Na nočník dítě vysazujte pouze v prostorách WC. Použité pleny či ubrousky vyhazujte do příslušného odpadkového koše na WC. V případě naléhavé potřeby můžete u pracovníků KM zakoupit jednorázové pleny a kapesníčky. Prosíme návštěvníky, aby vše udržovali v čistotě.

 17. Návštěvníci KM Ořešín jsou povinni respektovat připomínky či nařízení pracovníků KM, kteří jsou odpovědni za jeho provoz. S případnými problémy, komplikacemi či připomínkami se rovněž obracejte na pracovníka KM Ořešín. Rádi vám vyjdou vstříc.
Uvítáme vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu KM Ořešín. S velkou radostí také uvítáme mezi sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu KM Ořešín zapojit (vedení dětských kroužků apod.).

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme Vám i Vašim dětem příjemný pobyt v našem Klubu maminek Ořešín.

Listopad 2008